tokka_logo_vaaka_100

Tietosuojaseloste

Näin käsittelemme tietojasi

Rekisterin pitäjä: Tokka Safaris Oy. Arolantie 13, 99100 Kittilä. Y-tunnus 2792853-8. Yhteydenotto info@tokkasafaris.fi.

Rekisteri perustuu sujuvan asiakaspalvelun ja palveluiden tarjoamisen välittämiseen. Rekisteri koskee kauttamme palveluita varanneita tai muuta yhteydenpitoa internetin kautta. Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus on yhteydenpito asiakkaisiin sekä asiakassuhteen ylläpitäminen. Tietoja ei käytetä automatisoituun päätöksentekoon tai profilointiin.

Ostotilanteessa ja yhteydenottolomakkeella keräämme seuraavia tietoja: nimi, sähköpostiosoite, puhelinnumero, lasten ikä. Palvelun toteuttamiseksi saatetaan kerätä tietoa kuten ruokavalio, terveydentilanne, osoite kohteessa, yrityksen maksuyhteystiedot, kuvat yms. tiedot liittyen tietyn palvelun toteuttamiseen.

Rekisteriä ylläpidetään huolellisesti ja tietojärjestelmien avulla käsiteltävät tiedot suojataan asianmukaisesti. Tallennettuja tietoja ja käyttöoikeuksia käsitellään luottamuksellisesti vain tahojen toimista, joiden työnkuvaan se kuuluu. Luovutamme kolmansille osapuolille ainoastaan tietoja, jotka ovat olennaisia varatun palvelun toteuttamiseen. Pidämme oikeudet muokata tietosuojakäytäntöjä.

Jokaisella rekisterissä olevalla henkilöllä on oikeus tarkistaa rekisteriin tallennetut tietonsa ja vaatia mahdollisen virheellisen tiedon korjaamista tai puutteellisen tiedon täydentämistä. Mikäli henkilö haluaa tarkistaa hänestä tallennetut tiedot tai vaatia niihin oikaisua, pyyntö tulee lähettää kirjallisesti rekisterinpitäjälle. Henkilöllä on oikeus pyytää häntä koskevien henkilötietojen poistamiseen rekisteristä (”oikeus tulla unohdetuksi”). Niin ikään rekisteröidyillä on muut EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen mukaiset oikeudet kuten henkilötietojen käsittelyn rajoittaminen tietyissä tilanteissa.  Rekisterinpitäjä voi pyytää tarvittaessa pyynnön esittäjää todistamaan henkilöllisyytensä. Rekisterinpitäjä vastaa asiakkaalle EU:n tietosuoja-asetuksessa säädetyssä ajassa (pääsääntöisesti kuukauden kuluessa).

Voit muuttaa evästesuostumuksiasi tästä.

Päivitetty 17.9.2023

New Tokka Apartments in Levi now available to book!