Kelkalla poroja syöttämään

Porotilalle saavuttuamme pääsemme tapaamaan ja syöttämään poroja.